דילוג לתוכן המרכזי
בקריאה מדיניות פרטיות

מדיניות פרטיות

התנאים שלהלן מפרטים את עיקרי מדיניות הפרטיות הנוהגת על ידי אבן קיסר בע"מ (להלן: "אבן קיסר") באתר האינטרנט הנמצא בבעלות אבן קיסר ומופעל על ידה, תחת שם המתחם: https://house.caesarstone.co.il, על כל חלקיו, לרבות חלקים, אזורים או מדורים של האתר ו/או שירותים הניתנים באתר ו/או אפליקציות ו/או יישומים ייעודיים של אבן קיסר, קיימים ו/או עתידיים, אשר הגישה אליהם נעשית באמצעות כתובות או שמות מתחם (domain) ותתי שמות מתחם (sub-domains) דומים (להלן ייקרא ביחד ולחוד: "האתר") וכן בנוגע למידע הנאסף על ידי אבן קיסר בעת ביקור ב"בית אבן קיסר", מתחם התצוגה של החברה שכתובתו: רחוב הלח"י 37, בני ברק (להלן: "בית אבן קיסר"), בין השאר, את האופן שבו אבן קיסר אוספת ומשתמשת במידע הנמסר לה ו/או שנאסף על ידה במסגרת הגלישה ו/או השימוש באתר ובעת הביקור בבית אבן קיסר (להלן: "מדיניות הפרטיות").
האמור במדיניות הפרטיות מנוסח בלשון זכר לשם הנוחות בלבד, אולם מתייחס לגברים ולנשים כאחד.
מדיניות פרטיות זו, תחול על כל שימוש באתר באמצעות מחשב ו/או כל מכשיר אחר (טלפון נייד, טאבלט וכדומה).
המידע שנאסף על ידי אבן קיסר
אבן קיסר אוספת ומאחסנת מידע על המשתמשים באתר או בעת הביקור בבית אבן קיסר כמפורט להלן:
מידע הנמסר באתר ביוזמת המשתמש – בעת השימוש באתר ייתכן ואבן קיסר תאסוף אודותייך מידע מזהה אישית. איסוף מידע זה יעשה אך ורק אם המידע נמסר על ידך ביודעין במהלך ביקורך באתר; בעת רישום לתיאום ביקור באולם התצוגה של החברה, בעת מילוי שאלון העדפות באתר ו/או טופס בקשה להצטרפות לרשימת התפוצה של אבן קיסר בניוזלטר. מידע זה יכלול, בין היתר, שם פרטי ושם משפחה, כתובת, דרכי יצירת קשר לרבות מספר טלפון וכתובת דואר אלקטרוני, פרטי אדריכל/מעצב, סיבת הגעה לאולם התצוגה ותאריך ההגעה.
מידע הנמסר בעת הביקור בבית אבן קיסר – בעת הביקור בבית אבן קיסר תדרש למלא טופס רישום (ככל שלא עשית זאת באמצעות רישום באתר). כמו כן, תקבל מכשיר אשר באמצעותו תוכל לסרוק דגמים ומוצרים של אבן קיסר ומוצרים נוספים המוצגים באולם התצוגה. רשימת המוצרים אשר סרקת תשלח לכתובת הדואר האלקטרוני שסופקה על ידך ותישמר על ידי אבן קיסר.
אם תבחר לרכוש משטחי שיש או מוצרים נוספים באולם התצוגה, תתבקש למסור לנו בנוסף את המידע המזהה הבא: שם מלא, כתובת לאספקת המשטחים והמוצרים הנרכשים, כתובת דוא"ל, אמצעי תשלום ומידע מזהה נוסף אשר יידרש להשלמת הרכישה.
מידע הנצבר על פעילות המשתמש באתר – כאשר נעשה שימוש באתר, אבן קיסר אוספת באופן אוטומטי (כלומר, מבלי שתיעשה כל פעולה של מסירת מידע על ידי המשתמש) מידע אודות הגלישה שלך באתר (לדוגמא, העמודים בהם צפית, המדורים בהם גלשת, מוצרים ושירותים שהתעניינת בהם, תוכן שצפית בו באתר וכדומה) וכן מידע אודות המחשב ו/או כל מכשיר אחר שלך שבאמצעותו גלשת לאתר (להלן: "המכשיר"), כולל כתובת IP של המשתמש וכדומה. דרכי האיסוף של המידע כאמור כוללות, שימוש ביישומים הצוברים מידע (עוגיות –קבצי cookie). קבצי Cookie הם קבצי טקסט קטנים שעשויים להיות ממוקמים בכל מכשיר באמצעותו אתה גולש באתר ומאפשרים לאתר לזהות באופן ייחודי את הדפדפן שלך או המכשיר שלך בכל פעם שמתבצע ביקור נוסף באותו אתר. קבצי Cookie משמשים בעיקר לצורך איסוף מידע סטטיסטי אודות פעילות המשתמשים באתר, לאיסוף מידע אודות הגלישה שלך באתר, וכדי לשמור מידע על המכשיר שלך אשר משמש לשמירת העדפותייך בפעם הבאה שתבקר שוב באותו הדף (למשל, העדפותייך בענייני שפה ותצוגה), וזאת לצורך תפעולם השוטף של אתרי האינטרנט ו/או האפליקציות וכדי לשפר את חוויית המשתמש בהם.
אם אינך מעוניין שימוקמו קבצי Cookie על מכשירך, באפשרותך לשנות את הגדרות הדפדפן שלך (אם הדפדפן מאפשר זאת) כך שיחסום ו/או ימחק קבצי Cookie או שיתריע בפניך בשעה שקובץ Cookie נשלח. האופן שבו תעשה זאת תלוי בדפדפן האינטרנט שבו הנך משתמש ולכן עליך לבדוק בקובץ העזרה של הדפדפן שבו אתה משתמש (או לפנות לאתר האינטרנט של היצרן הרלוונטי של דפדפן האינטרנט שבו אתה משתמש), ושם תוכל לקבל את כל המידע הדרוש לך. זכור עם זאת, כי חלקים מסוימים באתר זמינים למשתמש רק באמצעות השימוש בקבצי Cookie ואם תבחר לחסום ו/או למחוק קבציCookie יתכן כי חלקים מסוימים באתר לא יהיו זמינים עבורך או שלא יפעלו באופן תקין. באפשרותך גם למצוא מידע מקיף נוסף אודות קבצי Cookie בכתובת: www.aboutcookies.org.
המידע שתמסור אודותיך בעת השימוש באתר יישמר במאגר המידע של אבן קיסר ובאחריותה, והינך מאשר לאבן קיסר להחזיק את המידע אודותיך במאגר כאמור.
השימוש במידע

השימוש במידע כאמור, ייעשה רק על פי מדיניות פרטיות זו או על פי הוראות כל דין, וזאת למטרות המפורטות להלן:
מידע הנמסר באתר ובאולם התצוגה ביוזמת המשתמש- ישמש ליצירת קשר איתך (במקרה הצורך) לשם אספקת מידע נוסף המבוקש על ידך; לצורך השלמת הרכישה ואספקת השירותים שיירכשו בית אבן קיסר; לצורך שיפור האתר ואולם התצוגה, והשירותים והתכנים המוצעים באתר ובאולם התצוגה; וכן על מנת לאפשר לאבן קיסר להבין טוב יותר את השוק בו היא פועלת ולהתאים את פעילותה העסקית בהתאם. כמו כן, ככל שהסכמת לקבלת תוכן פרסומי מאבן קיסר, ישמש המידע לשליחת דיוור אינפורמטיבי במסגרת הניוזלטר או חומר פרסומי בנוגע למוצרים של אבן קיסר (כמפורט להלן), מעת לעת ולפי שיקול דעתה של אבן קיסר.

מידע הנצבר על פעילות המשתמש באתר- ישמש לצורך שיפור האתר, השירותים והתכנים המוצעים באתר , לצורך ניתוח סטטיסטי פנימי על היקף השימוש באתר, תדירות השימוש בו, מקורות הגישה של המשתמשים לאתר וכיוצא בזה; לשם התפעול השוטף, הניהול והפיתוח של האתר.
דיוור ישיר וחומר פרסומי
בכפוף להסכמתך המפורשת בעת הגלישה באתר או הביקור באולם התצוגה, אבן קיסר תהא רשאית להשתמש בנתונים שלך כדי לשלוח אליך מעת לעת, באמצעות דוא"ל או מסרונים לטלפון הנייד, דיוור אינפורמטיבי ומידע שיווקי ופרסומי מטעם אבן קיסר ומטעם שותפיה העסקיים של אבן קיסר, לרבות חנויות מטבחים ומעבדים אשר עובדים בשיתוף עם אבן קיסר וחברות אחרות אשר מוצריהן מוצגים באולם התצוגה חומר פרסומי"). יובהר כי בכל עת יהיה באפשרותך להסיר את כתובתך מרשימת הדיוור של אבן קיסר באמצעות לחיצה על כפתור "הסר מרשימת תפוצה זו" שיופיע בכל הודעת מייל שתישלח אליך. במידה וההסרה לא צלחה, תוכל לפנות בכתב לשירות לקוחות שלאבן קיסר דרך האתר בלינק: https://www.caesarstone.co.il/customer-service/contact-us .
מסירת מידע לצדדים שלישיים
אבן קיסר לא תעביר לצדדים שלישיים כלשהם מידע כלשהו אשר יש בו כדי לזהות אותך אישית ללא הסכמתך, למעט למקרים המפורטים להלן:

 1. לצדדים שלישיים המספקים לאבן קיסר שירותים שונים הקשורים לתפעול ופיתוח האתר ואולם התצוגה (כגון AVS, Actiview ואחרים);
 2. לצדדים שלישיים המספקים לאבן קיסר שירותי שיווק וכן לצדדים שלישיים המפעילים את שירותי הדיוור מטעם אבן קיסר (בכפוף להסכמתך בעת מילוי טופס באתר כמפורט לעיל);
 3. לשותפיה העסקיים של אבן קיסר, לרבות לחנויות מטבחים ומעבדים אשר עובדים בשיתוף עם אבן קיסר ולחברות אחרות אשר מוצריהן מוצגים באולם התצוגה;
 4. לצדדים שלישיים המספקים לאבן קיסר שירותי שילוח, אספקת מוצרים ושירותי תשלום;
 5. לכל גוף מוסמך על-פי דין, במידת הצורך;
 6. לתאגיד חדש או אחר במקרה של מיזוג ו/או שינוי מבני של אבן קיסר עם גוף אחר או עם פעילותו של צד שלישי.
  במקרה שתפר את תנאי השימוש ו/או אם תבצע באמצעות אתר, או בקשר עמו, פעולות האסורות על פי דין (לרבות פעולות שלפי שיקול דעת של אבן קיסר יש בהן כדי לסתור כל דין), או ניסיון לבצע פעולה כאמור. במקרים אלה אבן קיסר תהא רשאית למסור מידע מזהה אישית אודותיך ככל הנדרש לפי כל דין, לרבות ומבלי לגרוע, מקום בו יינתן צו שיפוטי או מנהלי למסירת פרטיך או המידע אודותיך כאמור לצד שלישי כלשהו;
 7. במקרה של מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים, מכל מין וסוג שהוא, אם יהיו, בינך לבין אבן קיסר ו/או מי מטעמה;
  פרקטיקה נהוגה על ידי צדדים שלישיים
  מדיניות הפרטיות שפורטה לעיל אינה חלה על מידע הנאסף על ידי ספקי מידע ושירותים, מפרסמים, אתרי אינטרנט אחרים, יחידים ו/או חברות אשר אבן קיסר אינה בעלת שליטה בהם, אינה מפעילה ו/או מעסיקה אותם ואינה מנהלת אותם. יודגש כי אבן קיסר אינה אחראית ואינה יכולה להיות אחראית על מידע שכזה או על מדיניות הפרטיות של אתרי אינטרנט להם עשוי להיות קישור מהאתר ו/או אתרי האינטרנט אשר מכילים בתוכם קישור לאתר, ולגביהם חלה מדיניות הגנת פרטיות נפרדת כפי שנקבעת על ידם.
  ההחלטה לגשת לאתר צד שלישי כלשהו המקושר לאתר היא באחריותך בלבד. כאשר אתה עובר לקישורים, עליך לעיין בתנאי השימוש, מדיניות הפרטיות וביתר התנאים וההנחיות באתר המקושר ולנהוג על פי הכתוב בהם. מומלץ לבדוק את מדיניות הגנת הפרטיות של כל צד שלישי לפני שתעביר אליהם את הנתונים האישיים שלך.
  אבטחת מידע
  אבן קיסר מיישמת באתר ובמערכות המשמשות את אולם התצוגה של החברה מערכות ונהלים לאבטחת מידע כמקובל בשוק. חשוב לזכור כי למרות שמערכות ונהלים אלה מצמצמים במידה ניכרת את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית למחשבי המערכת, אין בהם בטחון מוחלט. בהתאם, אין באפשרותה של אבן קיסר להתחייב כי האתר ו/או השירותים המוצעים בו יהיו מוגנים באופן מלא מפני גישה בלתי-מורשית.
  זכויות המשתמש במידע
  על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א – 1981, כל אדם זכאי לעיין בעצמו, או על ידי בא-כוחו שהרשהו בכתב או על ידי אפוטרופוסו, במידע עליו המוחזק במאגר מידע. אדם שעיין במידע שעליו ומצא כי אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, רשאי לפנות לבעל מאגר המידע בבקשה לתקן את המידע. לפיכך, אם תרצה לשנות מידע המזהה אותך אישית, אנא פנה אלינו באמצעות אפשרות ה "צור קשר" באתר בכתובת האינטרנט: https://www.caesarstone.co.il/customer-service/contact-us , וציין כי אתה מעוניין לשנות את המידע.
  בנוסף, אם וככל שהמידע שבמאגרי אבן קיסר משמש לצורך פניה אישית אליך, בהתבסס על השתייכותך לקבוצת אוכלוסין, שנקבעה על פי איפיון אחד או יותר של בני אדם ששמותיהם כלולים במאגר ("פניה בהצעה מסחרית"), הנך זכאי לדרוש בכתב שהמידע המתייחס אליך יימחק ממאגר המידע. אבן קיסר תמחק במקרה זה רק מידע הדרוש לה כדי לפנות אליך בהצעות מסחריות כאמור לעיל, אולם מידע הדרוש לאבן קיסר לשם ניהול עסקיה יוסיף להישמר במאגריה של אבן קיסר על-פי דין, אך לא ישמש עוד לצורך פניות אליך.
  שינויים במדיניות הפרטיות
  אבן קיסר שומרת על זכותה לשנות, מעת לעת ללא הודעה מוקדמת ולפי שיקול דעתה הבלעדי את הוראות מדיניות הפרטיות המפורטות לעיל. אם יבוצעו שינויים ו/או עדכונים כאמור, אלה יפורסמו בעמוד זה באתר, כעדכון למסמך זה, בו נעדכן את תאריך העדכון האחרון המופיע בראש מסמך זה, כך שבכל עת תדע מהם התנאים העדכניים. בהתאם, מומלץ להקפיד ולבקר מפעם לפעם בדף זה על מנת להתעדכן בשינויים אלו ולעיין בתנאי מדיניות הפרטיות.
  כללי
  על מדיניות פרטיות זו ועל האתר יחולו חוקי מדינת ישראל והם יפורשו על פיהם. מקום השיפוט הבלעדי בכל הקשור במדיניות זו ו/או באתר הינו בבתי המשפט המוסמכים בתל-אביב-יפו.
  צור קשר
  במקרה של שינוי בפרטים האישיים שלך, לבירורים לגבי האופן שבו אנחנו עושים שימוש במידע שנאסף אודותיך, ולהערות או שאלות בנוגע למדיניות הפרטיות של אבן קיסר, אנא פנה אלינו באמצעות אפשרות ה"צור קשר" באתר בכתובת האינטרנט: https://www.caesarstone.co.il/customer-service/contact-us .