דילוג לתוכן המרכזי
בקריאה אבן קיסר - השוואת פערי שכר מגדריים

אבן קיסר – השוואת פערי שכר מגדריים

חדשנות

אחריות

חושבים אנשים

קבוצה מנצחת

מדיניות השכר של החברה

אבן קיסר חורטת על דגלה את הערך "חושבים אנשים" – People First – כאחד מארבעת הערכים המובילים של החברה.
תחת ערך הזה וכחלק מהקוד האתי של החברה, אנו מחויבים לשוויון הזדמנויות ולפיתוח מלוא הפוטנציאל של כלל העובדים שלנו.
אנו מקבלים החלטות הנוגעות להעסקה בהתאם לצרכים עסקיים, להסמכות מקצועיות וליכולות העובד ולמומחיותו ומחויבים לנהוג בכל העובדים בהגינות וללא הפליה בשל גיל, גזע, לאום, מוצא, דת, מגדר, סטאטוס אישי, סטאטוס הורי, מגבלה, שירות צבאי, נטייה מינית, העדפה פוליטית ועוד.
מדיניות השכר של החברה מושתתת על עקרונות אלה. שכר עובדים בחברה נקבע על בסיס טווח רחב של קריטריונים רלוונטיים, ביניהם:

  • תפקיד ושווי התפקיד בשוק העבודה
  • רקע מקצועי של העובד הן לפני הגעתו בחברה והן בזמן עבודתו בחברה כולל השכלה רלוונטית, ניסיון מקצועי קודם ובחברה, הכשרות והסמכות מיוחדות וכד'.
  • הטבות נלוות לשכר הבסיס של העובד כגון מכסת ימי חופשה, הבראה, תשלום נסיעות והפרשות סוציאליות נקבעות על פי נוסחאות קבועות או לפי ותק ודרג של העובד ואינן קשורות בשום צורה למשתנים אישיים אחרים שאינם רלוונטיים.

לפרטים נוספים, מידע וצפייה בדוחות המלאים: